0

Phần mềm quản lý Khách sạn Thegioipos


Phần mềm quản lý Khách sạn Thegioipos
Bạn đang xem gói: Gói 12 tháng
THUỘC TÍNH NỔI BẬT
Nhóm chức năng quản lý
Quản lý thông tin cửa hàng, chi nhánh
Quản lý tài khoản sử dụng
Quản lý quyền sử dụng Quản lý menu, giá bán
Báo cáo tổng hợp số lượng bán
Báo cáo doanh thu theo thực đơn
Báo cáo doanh thu chi tiết
Báo cáo tổng cuối ngày
Báo cáo chi tiết theo hình thức thanh toán
Báo cáo tổng hợp theo hình thức thanh toán
Báo cáo doanh thu theo ngày
Bảng kê hóa đơn bị hủy
KHUYẾN MÃI Giảm giá 0 %
THÔNG TIN KHUYẾN MẠI

  CHI TIẾT SẢN PHẨM

  Nhóm chức năng xử lý cho máy Thu ngân, máy Order

  • Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới
  • Nhập thông tin khách hàng
  • Order món, chỉnh order, hủy order, in order
  • Nhận order từ website
  • Nhập voucher, coupon
  • Khuyến mãi tự động
  • Tích lũy điểm khách hàng thành viên
  • Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill
  • Tách bàn, tách bill
  • In kiểm bill
  • Chỉnh bill, hủy bill
  • Nhập thanh toán, in bill cho Khách
  • Xem lại danh sách order, in lại order
  • Xem lại danh sách bill, in lại bill
  • Lập phiếu chi tiền Xem danh sách phiếu chi trong ngày Order bằng tablet, smartphone
  • Đổi ca - Kết ca

  Nhóm chức năng quản lý

  • Quản lý thông tin cửa hàng, chi nhánh
  • Quản lý tài khoản sử dụng
  • Quản lý quyền sử dụng
  • Quản lý menu, giá bán
  • Báo cáo tổng hợp số lượng bán
  • Báo cáo doanh thu theo thực đơn
  • Báo cáo doanh thu chi tiết
  • Báo cáo tổng cuối ngày
  • Báo cáo chi tiết theo hình thức thanh toán
  • Báo cáo tổng hợp theo hình thức thanh toán
  • Báo cáo doanh thu theo ngày
  • Bảng kê hóa đơn bị hủy
  THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  Nhóm chức năng xử lý cho máy Thu ngân, máy Order

  • Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới
  • Nhập thông tin khách hàng
  • Order món, chỉnh order, hủy order, in order
  • Nhận order từ website
  • Nhập voucher, coupon
  • Khuyến mãi tự động
  • Tích lũy điểm khách hàng thành viên
  • Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill
  • Tách bàn, tách bill
  • In kiểm bill
  • Chỉnh bill, hủy bill
  • Nhập thanh toán, in bill cho Khách
  • Xem lại danh sách order, in lại order
  • Xem lại danh sách bill, in lại bill
  • Lập phiếu chi tiền Xem danh sách phiếu chi trong ngày Order bằng tablet, smartphone
  • Đổi ca - Kết ca

  Nhóm chức năng quản lý

  • Quản lý thông tin cửa hàng, chi nhánh
  • Quản lý tài khoản sử dụng
  • Quản lý quyền sử dụng
  • Quản lý menu, giá bán
  • Báo cáo tổng hợp số lượng bán
  • Báo cáo doanh thu theo thực đơn
  • Báo cáo doanh thu chi tiết
  • Báo cáo tổng cuối ngày
  • Báo cáo chi tiết theo hình thức thanh toán
  • Báo cáo tổng hợp theo hình thức thanh toán
  • Báo cáo doanh thu theo ngày
  • Bảng kê hóa đơn bị hủy
  Trang chủ Sản phẩm Tin tức Chính sách Liên hệ Tài khoản