SMAC HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP TRÊN NỀN TẢNG WEB, APP, MOBILE APP , BACK OFFICE

Được viết bởi: Van An vào ngày:

 SMAC: Hệ thống điều hành tổng thể doanh nghiệp trên nền tảng, Web app, Mobile app, Back office và hệ thống POS bán hàng tại các chi nhánh Nhà Hàng, Cafe, Trà Sữa, FastFood, Bán Lẻ....
https://kasco.vn/…/smac-he-thong-dieu-hanh-tong-the-doanh-n…

 Hệ thống kế toán tập trung, quản trị nhân sự, dự án, quản lý công việc, hệ thống #Back_Office, #smac - #POS, #smac - #Mobile, #Member #app là nền tảng kết nối các Doanh Nghiệp và Khách Hàng với nhau, thực hiện mua bán 👉 tích lũy và tiết kiệm hơn 50% chi phí vận hành cho doanh nghiệp


Bài Viết Cũ Hơn Bài Viết Mới