Tài khoản

ACB (CÔNG TY)

Được viết bởi: Nguyễn Hữu Ái vào ngày:

Tài khoản: ACB  (Công ty) Chủ tài khoản: CTY TNHH MTV TIN HỌC KAS Số tài khoản: 88 4568 Ngân hàng: ACB – Phòng giao dịch Minh Châu


TECHCOMBANK (CÁ NHÂN)

Được viết bởi: Nguyễn Hữu Ái vào ngày:

Tài khoản: Techcombank (Cá nhân) Chủ tài khoản: NGUYỄN TRẦN VƯƠNG UYÊN Số tài khoản: 19022952380014 Ngân hàng: Techcombank, CN Gia Định, Tp.HCM


VIETCOMBANK (CÁ NHÂN)

Được viết bởi: Nguyễn Hữu Ái vào ngày:

Tài khoản: Vietcombank (Cá nhân)Chủ tài khoản: NGUYỄN TRẦN VƯƠNG UYÊNSố tài khoản: 0071003625226Ngân hàng: Vietcombank, CN Tân Bình, HCM


ACB (CÁ NHÂN)

Được viết bởi: Nguyễn Hữu Ái vào ngày:

Tài khoản: ACB (Cá nhân) -Chủ tài khoản: NGUYỄN TRẦN VƯƠNG UYÊN -Số tài khoản: 226116149 -Ngân hàng: ACB – CN Sài Gòn