SMAC CLOUD - GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP

 

Nhóm chức năng quản lý trung tâm

 • Quản lý giá, chính sách giá
 • Quản lý khuyến mãi, chính sách khuyến mãi
 • Quản lý voucher giảm giá, voucher thanh toán
 • Quản lý khách hàng thành viên, thẻ VIP
 • Quản lý mua hàng và công nợ phải trả
 • Quản lý bán sĩ và công nợ phải thu
 • Quản lý kho, điều phối hàng hóa, định lượng
 • Quản lý thu chi, sổ quỹ
 • Tính giá vốn thành phẩm, bán thành phẩm, món ăn
 • Quản lý chi phí trực tiếp
 • Quản lý tài sản, công cụ, tính khấu hao
 • Các báo cáo theo dõi doanh thu
 • Các báo cáo phân tích doanh thu
 • Các báo cáo phân tích chi phí
 • Các báo cáo lãi lỗ

Nhóm chức năng mở rộng

 • Quản lý chấm công trên điện thoại, trên máy chấm công
 • Quản lý nhân sự
 • Quản lý tiền lương
 • Quản lý bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân
 • Quản lý công việc
 • Quản lý dự án
 • Email
 • SMS

Website thương hiệu, bán hàng

 • Thiết kế giao diện theo yêu cầu
 • Kết nối và đồng bộ dữ liệu với hệ thống phần mềm
 • Đặt món online
 • Đặt bàn online
 • Theo dõi tình trạng giao hàng
 • Khách hàng kiểm tra thẻ thành viên
 • Nội hồ sơ tuyển dụng online
 • Bài viết
 • Video
 • Banner
 • Slider
 • Kết nối facebook, google+
 • Thống kê truy cập
 • Hỗ trợ SEO