Văn phòng đại diện Đà Nẵng

Người đại diện: Trần Thái Bảo

Điện thoại: 0931 331 429

Email: Thaibao1504@gmail.com

Địa chỉ: 75 Phan Châu Trinh, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng