Văn phòng đại diện Hà Nội

Trưởng đại diện: Bùi Quốc Việt

Điện thoại: 0904.136.056

Email: kas_hanoi@kasco.vn

Địa chỉ: số 4 Ngõ 91, ngách 318 Đê La Thành, Hà Nội