Văn phòng đại diện Kon Tum

Trưởng đại diện: Hàn Võ Duy Luân

Điện thoại: 0932.739.181

Email: kas_kontum@kasco.vn

Địa chỉ: 133 Phan Chu Trinh - Kon Tum, tỉnh Kon Tum