Văn phòng đại diện Nha Trang

Trưởng đại diện: Nguyễn Hữu Quy

Điện thoại: 0913 183 365

Email: kas_nhatrang@kasco.vn

Địa chỉ: Nhà 520 Căn hộ OC1B Mường Thanh Viễn triều, TP.Nha Trang