Văn phòng đại diện Quãng Bình

Trưởng đại diện: Nam Phong

Điện thoại: 0948.711.958

Email: phongnhqb@gmail.com

Địa chỉ: 32 Hai Bà Trưng - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình