Danh mục sản phẩm
Đăng ký bán hàng cùng Thế Giới POS
Hotline: 19002137
Dịch vụ API Landing page
Dịch vụ API Landing page
1,500,000 đ / lần
Thêm vào giỏ
Kết nối Grabfood vào POS của KAS - Điểm bán đã ở trên Grabfood
Kết nối Grabfood vào POS của KAS - Điểm bán đã ở trên Grabfood
900,000 đ / gói
Thêm vào giỏ
Máy chủ ảo
Máy chủ ảo
2,400,000 đ / gói
Thêm vào giỏ
Phí đi lại và lưu trú tại điểm công tác
Phí đi lại và lưu trú tại điểm công tác
2,000,000 đ / gói
Thêm vào giỏ
Công tác phí trực tiếp tại Khách hàng
Công tác phí trực tiếp tại Khách hàng
700,000 đ / gói
Thêm vào giỏ
Xem thêm sản phẩm