Danh mục sản phẩm
Đăng ký bán hàng cùng Thế Giới POS
Hotline: 19002137
Máy bán hàng PONTUS Core i5 (2 màn hình)
Máy bán hàng PONTUS Core i5 (2 màn hình)
17,000,000 đ / cái
Thêm vào giỏ
Máy POS E5 Core i5 (2 màn hình)
Máy POS E5 Core i5 (2 màn hình)
32,500,000 đ / bộ
Thêm vào giỏ
Máy tính tiền POS 0090 - J1900
Máy tính tiền POS 0090 - J1900
14,500,000 đ / bộ
Thêm vào giỏ
Máy tính tiền POS 0090 Core i5
Máy tính tiền POS 0090 Core i5
17,000,000 đ / bộ
Thêm vào giỏ
Máy tính tiền SGT 664 J1900 - 2 màn hình
Máy tính tiền SGT 664 J1900 - 2 màn hình
13,500,000 đ / bộ
Thêm vào giỏ
Máy tính tiền SGT 664 Core i5 - 2 màn hình
Máy tính tiền SGT 664 Core i5 - 2 màn hình
16,000,000 đ / bộ
Thêm vào giỏ
Xem thêm sản phẩm