Danh mục sản phẩm
Đăng ký bán hàng cùng Thế Giới POS
Hotline: 19002137
Dịch vụ bảo trì và hỗ trợ Cơ bản
Dịch vụ bảo trì và hỗ trợ Cơ bản
1,590,000 đ / gói
Thêm vào giỏ
Dịch vụ bảo trì và hỗ trợ mở rộng
Dịch vụ bảo trì và hỗ trợ mở rộng
3,900,000 đ / gói
Thêm vào giỏ
Dịch vụ bảo trì và hỗ trợ Nâng cao
Dịch vụ bảo trì và hỗ trợ Nâng cao
5,900,000 đ / gói
Thêm vào giỏ
Dịch vụ bảo trì và hỗ trợ sử dụng Phổ thông
Dịch vụ bảo trì và hỗ trợ sử dụng Phổ thông
2,590,000 đ / gói
Thêm vào giỏ
Kết nối Facebook Fanpage
Kết nối Facebook Fanpage
4,900,000 đ / gói
Thêm vào giỏ
Kết nối Grabfood vào POS của KAS - Điểm bán đã ở trên Grabfood
Kết nối Grabfood vào POS của KAS - Điểm bán đã ở trên Grabfood
900,000 đ / gói
Thêm vào giỏ
Kết nối Zalo OA
Kết nối Zalo OA
4,900,000 đ / gói
Thêm vào giỏ
Wifi Marrketing -  Basic
Wifi Marrketing - Basic
500,000 đ / gói
Thêm vào giỏ
Wifi Marrketing - Advanced
Wifi Marrketing - Advanced
1,000,000 đ / gói
Thêm vào giỏ
Wifi Marrketing - Startup
Wifi Marrketing - Startup
200,000 đ / gói
Thêm vào giỏ
Xem thêm sản phẩm