Danh mục sản phẩm
Đăng ký bán hàng cùng Thế Giới POS
Hotline: 19002137
Dịch vụ API Landing page
Dịch vụ API Landing page
1,500,000 đ / lần
Thêm vào giỏ
Dịch vụ bảo trì và hỗ trợ Cơ bản
Dịch vụ bảo trì và hỗ trợ Cơ bản
1,590,000 đ / gói
Thêm vào giỏ
Dịch vụ bảo trì và hỗ trợ mở rộng
Dịch vụ bảo trì và hỗ trợ mở rộng
3,900,000 đ / gói
Thêm vào giỏ
Dịch vụ bảo trì và hỗ trợ Nâng cao
Dịch vụ bảo trì và hỗ trợ Nâng cao
5,900,000 đ / gói
Thêm vào giỏ
Dịch vụ bảo trì và hỗ trợ sử dụng Phổ thông
Dịch vụ bảo trì và hỗ trợ sử dụng Phổ thông
2,590,000 đ / gói
Thêm vào giỏ
Dịch vụ đào tạo sử dụng
Dịch vụ đào tạo sử dụng
990,000 đ / gói
Thêm vào giỏ
Digital Signage for F&B
Digital Signage for F&B
450,000 đ / gói
Thêm vào giỏ
Kết nối Facebook Fanpage
Kết nối Facebook Fanpage
4,900,000 đ / gói
Thêm vào giỏ
Kết nối Grabfood vào POS của KAS - Điểm bán đã ở trên Grabfood
Kết nối Grabfood vào POS của KAS - Điểm bán đã ở trên Grabfood
900,000 đ / gói
Thêm vào giỏ
Kết nối Zalo OA
Kết nối Zalo OA
4,900,000 đ / gói
Thêm vào giỏ
Máy chủ ảo
Máy chủ ảo
2,400,000 đ / gói
Thêm vào giỏ
Phí đi lại và lưu trú tại điểm công tác
Phí đi lại và lưu trú tại điểm công tác
2,000,000 đ / gói
Thêm vào giỏ
VNpay Qr động
VNpay Qr động
1 đ / gói
Thêm vào giỏ
Wifi Marrketing -  Basic
Wifi Marrketing - Basic
500,000 đ / gói
Thêm vào giỏ
Wifi Marrketing - Advanced
Wifi Marrketing - Advanced
1,000,000 đ / gói
Thêm vào giỏ
Wifi Marrketing - Startup
Wifi Marrketing - Startup
200,000 đ / gói
Thêm vào giỏ
Khảo sát và tư vấn
Khảo sát và tư vấn
990,000 đ / gói
Thêm vào giỏ
Cài đặt máy trạm
Cài đặt máy trạm
1,500,000 đ / bộ
Thêm vào giỏ
Công tác phí trực tiếp tại Khách hàng
Công tác phí trực tiếp tại Khách hàng
700,000 đ / gói
Thêm vào giỏ
Xem thêm sản phẩm