Danh mục sản phẩm
Đăng ký bán hàng cùng Thế Giới POS
Hotline: 19002137
Máy bán hàng PONTUS Core i5
Máy bán hàng PONTUS Core i5
15,000,000 đ / cái
Thêm vào giỏ
Máy POS A5 Core I3
Máy POS A5 Core I3
32,450,000 đ / bộ
Từ 3bộ: 24,154,000 đ / bộ
Thêm vào giỏ
Máy POS A5 Core I5
Máy POS A5 Core I5
Từ 3bộ: 27,162,000 đ / bộ
Thêm vào giỏ
Máy POS E5 Core I3
Máy POS E5 Core I3
Từ 5bộ: 25,850,000 đ / bộ
Thêm vào giỏ
Máy POS E5 Core i5
Máy POS E5 Core i5
Từ 2bộ: 28,050,000 đ / bộ
Thêm vào giỏ
Máy POS G4 Core I3
Máy POS G4 Core I3
20,153,000 đ / bộ
Thêm vào giỏ
Máy POS Partner Tech G4 - J3455
Máy POS Partner Tech G4 - J3455
18,700,000 đ / bộ
Thêm vào giỏ
Máy POS SP-1060 Core I3
Máy POS SP-1060 Core I3
22,951,000 đ / bộ
Thêm vào giỏ
Máy POS SP-1060 Core I5
Máy POS SP-1060 Core I5
25,350,000 đ / bộ
Thêm vào giỏ
Máy POS SP-635
Máy POS SP-635
11,670,000 đ / bộ
Thêm vào giỏ
Máy tính tiền SGT 101
Máy tính tiền SGT 101
9,600,000 đ / cái
Thêm vào giỏ
Máy tính tiền SGT 664 J1900
Máy tính tiền SGT 664 J1900
10,800,000 đ / bộ
Thêm vào giỏ
Máy tính tiền SGT 664 - Core i5
Máy tính tiền SGT 664 - Core i5
14,000,000 đ / cái
Thêm vào giỏ
Xem thêm sản phẩm