PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG THỜI TRANG

 • 6,500,000₫
 • Trạng Thái: Còn Hàng


Tùy Chọn


Nhóm chức năng xử lý cho máy Thu ngân, máy Order

 • Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới
 • Nhập thông tin khách hàng
 • Order món, chỉnh order, hủy order, in order
 • Nhận order từ website
 • Nhập voucher, coupon
 • Khuyến mãi tự động
 • Tích lũy điểm khách hàng thành viên
 • Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill
 • Tách bàn, tách bill
 • In kiểm bill
 • Chỉnh bill, hủy bill
 • Nhập thanh toán, in bill cho Khách
 • Xem lại danh sách order, in lại order
 • Xem lại danh sách bill, in lại bill
 • Nhập và in hóa đơn VAT
 • Lập phiếu chi tiền
 • Xem danh sách phiếu chi trong ngày
 • Đổi ca - Kết ca

Báo cáo tại máy Thu ngân

 • Tự động gởi mail báo cáo doanh thu
 • Báo cáo tổng hợp số lượng bán
 • Báo cáo doanh thu theo thực đơn
 • Báo cáo doanh thu chi tiết
 • Báo cáo tổng cuối ngày
 • Báo cáo chi tiết theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo tổng hợp theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo doanh thu theo ngày
 • Bảng kê hóa đơn bị hủy

Nhóm chức năng quản lý trên hệ thống Trung tâm

 • Quản lý thông tin cửa hàng, chi nhánh
 • Quản lý tài khoản sử dụng
 • Quản lý quyền sử dụng
 • Quản lý menu, giá bán
 • Quản lý hàng hóa, dịch vụ
 • Quản lý nhà cung cấp, khách hàng
 • Quản lý khách hàng thành viên, thẻ thành viên
 • Quản lý voucher, coupon
 • Quản lý khuyến mãi

Báo cáo phân tích doanh thu trên hệ thống Trung tâm

 • Báo cáo số lượng hàng bán
 • Báo cáo doanh thu chi tiết theo sản phẩm
 • Báo cáo doanh thu sản phẩm theo nhân viên phục vụ
 • Báo cáo doanh thu theo cửa hàng
 • Báo cáo doanh thu theo hóa đơn
 • Báo cáo chi tiết hóa đơn
 • Báo cáo bán hàng chi tiết theo hóa đơn
 • Báo cáo doanh thu tổng hợp theo nhóm hàng
 • Báo cáo doanh thu theo khách hàng
 • Báo cáo doanh thu theo khu vực - bàn
 • Báo cáo doanh thu chi tiết theo khu vực - bàn
 • Báo cáo cáo doanh thu của nhóm hàng theo khu vực
 • Báo cáo doanh thu theo nhóm hàng và mặt hàng
 • Báo cáo doanh thu giao hàng
 • Báo cáo doanh thu hóa đơn theo nhân viên phục vụ
 • Báo cáo doanh thu tổng hợp theo hóa đơn
 • Báo cáo doanh thu tổng hợp theo nhóm hàng
 • Báo cáo kết ca
 • Báo cáo chênh lệch doanh thu kết ca
 • Báo cáo hủy món
 • Báo cáo hủy bill
 • Báo cáo doanh thu tổng thể
 • Bảng kê phiếu chi tại cửa hàng
 • Báo cáo doanh thu nhóm sản phẩm chi tiết theo ngày
 • Báo cáo chi tiết bán hàng
 • Báo cáo tổng hợp bán hàng
 • Báo cáo chi tiết trả hàng
 • Báo cáo tổng hợp trả hàng
 • Báo cáo doanh thu theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo tổng kết bán hàng
Giao Diện Phần Mềm

Sản Phẩm Có Liên Quan