Danh mục sản phẩm
Đăng ký bán hàng cùng Thế Giới POS
Hotline: 19002137
KASO - Update tính năng Bán hàng & Thanh toán Online
KASO - Update tính năng Bán hàng & Thanh toán Online
https://www.youtube.com/embed/4IzTs0s2nUg
Chi tiết
KAS HDSD PHẦN MỀM BÁN HÀNG KASO TRÊN MÁY POS CẦM TAY
KAS HDSD PHẦN MỀM BÁN HÀNG KASO TRÊN MÁY POS CẦM TAY
https://www.youtube.com/embed/piAm08n1H0I
Chi tiết
PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ONLINE KASO
PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ONLINE KASO
https://www.youtube.com/embed/bXUv24INaeI
Chi tiết
KAS TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH CHUỖI - CƠM TẤM ĐÊM QUẬN 7
KAS TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH CHUỖI - CƠM TẤM ĐÊM QUẬN 7
https://www.youtube.com/embed/XvymstkAvVY
Chi tiết
SMAC: Hệ thống điều hành tổng thể doanh nghiệp trên nền tảng, Web app, Mobile app, Back office và hệ thống POS bán hàng tại các chi nhánh
SMAC: Hệ thống điều hành tổng thể doanh nghiệp trên nền tảng, Web app, Mobile app, Back office và hệ thống POS bán hàng tại các chi nhánh
https://www.youtube.com/embed/Xg2mjPEGqL0
Chi tiết
KAS TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH CHUỖI - NHÀ HÀNG LÀNG NƯỚNG NAM BỘ
KAS TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH CHUỖI - NHÀ HÀNG LÀNG NƯỚNG NAM BỘ
https://www.youtube.com/embed/YtnyQ6OWuN4
Chi tiết
KAS TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH CHUỖI KARAOKE QUEEN PLACE CHI NHANH - ĐÀ NẴNG
KAS TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH CHUỖI KARAOKE QUEEN PLACE CHI NHANH - ĐÀ NẴNG
https://www.youtube.com/embed/h_Fl0KoiOOc
Chi tiết
SMAC - GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP
SMAC - GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP
https://www.youtube.com/embed/kfLj5VL4z9Y
Chi tiết
REVIEW MỘT SỐ KHÁCH HÀNG CỦA KAS TRIỂN KHAI TRONG THÁNG 8
REVIEW MỘT SỐ KHÁCH HÀNG CỦA KAS TRIỂN KHAI TRONG THÁNG 8
https://www.youtube.com/embed/2LLYUE0iIwY
Chi tiết
KAS HDSD PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG YEETUS - TẠI AUSTRALIA
KAS HDSD PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG YEETUS - TẠI AUSTRALIA
https://www.youtube.com/embed/Vz_LpSz3ssA
Chi tiết
KAS HDSD PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHUỖI CAFE BỐN MÙA XANH
KAS HDSD PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHUỖI CAFE BỐN MÙA XANH
https://www.youtube.com/embed/MmPKX2F60Ww
Chi tiết
KAS - HDSD PHẦN MỀM BÁN HÀNG TRÀ SỮA CỬA HÀNG SADO CHADO
KAS - HDSD PHẦN MỀM BÁN HÀNG TRÀ SỮA CỬA HÀNG SADO CHADO
https://www.youtube.com/embed/U4M_HLekUEc
Chi tiết
KAS - BỘ MÁY BÁN HÀNG CHO NHÀ HÀNG, CAFE, TRÀ SỮA, FASTFOOD
KAS - BỘ MÁY BÁN HÀNG CHO NHÀ HÀNG, CAFE, TRÀ SỮA, FASTFOOD
https://www.youtube.com/embed/JxOEC1H8DTE
Chi tiết
KAS - MÁY POS BÁN HÀNG POSBANK HÀN QUỐC APEXA G
KAS - MÁY POS BÁN HÀNG POSBANK HÀN QUỐC APEXA G
https://www.youtube.com/embed/C4v-l_LznQQ
Chi tiết
KAS - PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG CAFE, NHÀ HÀNG, QUÁN ĂN
KAS - PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG CAFE, NHÀ HÀNG, QUÁN ĂN
https://www.youtube.com/embed/fygNMw-GVlk
Chi tiết
KAS - MÁY POS CẢM ỨNG BÁN HÀNG QS200
KAS - MÁY POS CẢM ỨNG BÁN HÀNG QS200
https://www.youtube.com/embed/rCL36FDPiJk
Chi tiết
KAS - Máy in hóa đơn thanh toán - Máy in CODESOFT
KAS - Máy in hóa đơn thanh toán - Máy in CODESOFT
https://www.youtube.com/embed/Mro53gtXBPc
Chi tiết
KAS - Máy in hóa đơn - MÁY IN SCANGLE
KAS - Máy in hóa đơn - MÁY IN SCANGLE
https://www.youtube.com/embed/-vKRjkL-tcE
Chi tiết
KAS - ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CỬA HÀNG TRÊN SMARTPHONE
KAS - ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CỬA HÀNG TRÊN SMARTPHONE
https://www.youtube.com/embed/JMo0waZ1f60
Chi tiết
Hướng dẫn nghiệp vụ thu ngân - Phần mềm bán hàng Trà Sữa
Hướng dẫn nghiệp vụ thu ngân - Phần mềm bán hàng Trà Sữa
https://www.youtube.com/embed/5CQJ-DD22NE
Chi tiết
Hướng dẫn nghiệp vụ bán hàng trên phần mềm KAS-smac
Hướng dẫn nghiệp vụ bán hàng trên phần mềm KAS-smac
https://www.youtube.com/embed/bOhJwXuYv4A?ecver=2
Chi tiết
Giải pháp điều hành chuỗi Cafe, Trà sữa, Nhà hàng
Giải pháp điều hành chuỗi Cafe, Trà sữa, Nhà hàng
https://www.youtube.com/embed/7HLrAELKBOM
Chi tiết
KAS! Hướng dẫn sử dụng máy in hóa đơn
KAS! Hướng dẫn sử dụng máy in hóa đơn
https://www.youtube.com/embed/lp35quMl7VI
Chi tiết
Đào tạo KAS smac tại Papas Chicken Đà Lạt
Đào tạo KAS smac tại Papas Chicken Đà Lạt
https://www.youtube.com/embed/5aLK2awPY1M
Chi tiết